Книжки, методичні вказівки, відео

КНИЖКИ

Четошникова Л.М. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Хахалева Л.В. НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ТОПЛИВУЛабейш В.Г. НЕТРАДИЦИОННЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ДОМ С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ books_ДИАГРАММЫ ВОДЫ И ВОДЯНОГО ПАРА

 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ГІДРОГАЗОДИНАМІКА

Альтман Е. І., Бошкова І. Л. ГІДРОГАЗОДИНАМІКА (навчальний посібник)

Альтман Е.І., Бошкова І.Л., Кузнєцов І.О. ГІДРОГАЗОДИНАМІКА (посібник до лабораторних робіт)

ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ ТА МЕРЕЖІ

Альтман Е.І. ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ ТА МЕРЕЖІ (конспект лекцій)

 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТУ

Альтман Е. І., Бошкова І. Л. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ТРАНСПОРТУ (мультімедійний конспект лекцій)

Альтман Э.И., Бошкова И.Л. ОСНОВЫ ТЕОРИИ ТРАНСПОРТА (навчальний посібник)

 СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ТЕПЛОМАСООБМІНУ

Дьяченко Т.В. СПЕЦІАЛЬНІ РОЗДІЛИ ТЕПЛОМАСООБМІНУ (методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи)

ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА

Тітлов О.С., Василів О.Б. ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА (конспект лекцій)

Тітлов О.С., Василів О.Б., Лапардін М.І., Волчок В.О. ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА (посібник до лабораторних робіт)

Тітлов О.С., Василів О.Б., Лапардін М.І. ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА (посібник до самостійної роботи 1)

Тітлов О.С., Василів О.Б., Лапардін М.І. ТЕПЛОХОЛОДОТЕХНІКА (посібник до самостійної роботи 2)

ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗРІДЖЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ

Дьяченко Т.В. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗРІДЖЕНОГО ПРИРОДНОГО ГАЗУ (конспект лекцій)

ФІЗИЧНА ГІДРОМЕХАНІКА ТА ТЕПЛОМАСООБМІН В БАГАТОФАЗНИХ ПОТОКАХ

Альтман Э.И. ФИЗИЧЕСКАЯ ГИДРОМЕХАНИКА И ТЕПЛО- ОБМЕН В МНОГОФАЗНЫХ ПОТОКАХ (навчальний посібник)

ВЕБІНАРИ

ВІДЕО