Історія кафедри

Кафедра теплоенергетики і трубопровідного транспорту енергоносіїв (ТТТЕ) в сучасному форматі була утворена в 2013 році в результаті об’єднання кафедр Теплохладотехнікі (ТХТ) і тепломасообміну (ТМО). Кожна з них має свою історію виникнення і розвитку.

Прийнято вважати, що витоки виникнення кафедри ТХТ йдуть ще до тридцятих років минулого століття. У 1930-1940-і рр. кафедри Теплотехніки і Електротехніки періодично реорганізовувалися в об’єднану кафедру Енергетики. У 1948 р обидві кафедри в складі Одеського інституту інженерів борошномельної промисловості і елеваторного господарства ім. І.В. Сталіна остаточно сформувалися як самостійні структурні підрозділи. Завідувачем кафедри Теплотехніки був призначений професор Давид Ізраїлевич Рабинович, винахідник парового котла оригінальної конструкції, раніше завідував кафедрою електротехніки, теплотехніки і гідравліки. На кафедрі почали працювати доценти Ф. Г. Ковальов, В. М. Дацковскій і асистент І. Е. Щур.

Гохштейн Д.П.
Гохштейн Д.П.

У 1950 р кафедру очолив професор Давид Петрович Гохштейн – видатний вчений в галузі технічної термодинаміки. Д. П. Гохштейн вперше в світі приступив до аналізу енергетичних установок методами термодинаміки (ентропійний метод розрахунку енергетичних втрат). В інституті була створена Проблемна лабораторія енергоустановок на наведених робочих тілах – єдина лабораторія такого напрямку в СРСР.

На самому початку шістдесятих років на кафедрі з’явилася група талановитих молодих вчених: П.М. Кессельман, З.Р. Горбіс, Н.Г. Збутова, В.С. Кіров, Г.Ф. Смирнов, Н.Д. Захаров, Г.П. Верхівкер, С.М. Сурін, Ю.І. Бланк, Є.І. Таубман, Ю.Л. Тонконогий, Щекатоліна С.А., багато з яких незабаром стали докторами технічних наук і
професорами кафедр інституту.

У 1963 році в Одеському технологічному інституті ім. М.В. Ломоносова на базі кафедри Теплотехніки був створений Теплофізичний факультет. Першим його деканом став доцент Іван Васильович Пасічник, якого в 1968 р змінив доцент Олег Дмитрович Лагуткін, що став практично одночасно проректором інституту з навчально-методичної роботи та обіймав цю посаду до 1990 року.

При організації теплофізичних факультету були створені три кафедри – Інженерної теплофізики, завідувачем якої став професор Д. П. Гохштейн; Атомних енергетичних установок – завідувач кафедри, професор 3інова Рафаїлович Горбіс; Теплотехніки – на чолі з членом-кореспондентом АН УРСР Віктором Михайловичем Бузника.

Незабаром, в 1964 році, Бузник В.М. був призначений ректором Миколаївського кораблебудівного інституту і кафедри до 1969 року завідував доцент Рустем Алимович Бахтіозін.

Тематика науково-дослідних робіт кафедри в цей час охоплювала розробку нових методів термодинамічного аналізу енергетичних установок і способів підвищення їх ефективності, вивчення теплообміну в дисперсних середовищах стосовно до охолодження ядерних реакторів і утилізації тепла відхідних газів в енергетиці, хімічній і харчовій промисловості, дослідження тепло- і масообміну при конденсації фреонів і їх сумішей, створення методів розрахунку і прогнозування теплофізичних властивостей індивідуальних речовин і сумішей.

У 1969 р в ході реорганізації інститутів Теплофізичний факультет був переведений в Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості (ОТІПХП). У ОТІ ім. М. В. Ломоносова залишилася кафедра загально-інженерних теплотехніки, незабаром перетворена в кафедру ТХТ, до складу якої увійшла частина викладачів теплофізичних факультету.

У складі кафедри ТХТ в цей час працювали: доценти О.Д. Лагуткін, Р.А. Бахтіозін, Г.І. Елькін, Г.С. Рабзі, Н.Д. Захаров, ст. викладачі Г.З. Шевченко, А.С. Литвинов, В.Н. Халайджі, асистенти Л.Ф. Тищенко, А.О. Буніч, С.Ф. Горикін і І.І. Луканов. Кількома роками пізніше кафедра поповнилася низкою молодих викладачів – доцентами В.З. Геллер, Л.С. Гуськової, О.Г. Бурдо, а також асистентами: В.В. Корнаракі, Р.А. Доманським, Л.Р. Ленським і Н.І. Лапардіним.

Завідувачем кафедри ТХТ став професор Владислав Феліксович Чайковський, ректор ОТІПП ім. М.В. Ломоносова з 1968 то до 1988 року.

Чайковский В.Ф.
Чайковський В.Ф.

В. Ф. Чайковський в числі перших в світі досліджував робочі процеси в холодильних установках на сумішах холодоагентів і успішно захистив з цих питань докторську (1967) дисертацію. У зв’язку з переходом холодильної техніки на озонобезпечні холодоагенти результати цих досліджень зберегли свою актуальність і сьогодні. За участю В. Ф. Чайковського виник новий напрям в кріогенної техніки, що складається в застосуванні багатокомпонентних робочих тіл в дросельних рефрижераторних системах. Це дозволило в кілька разів скоротити енергоспоживання і поліпшити габаритно-масовим показники кріогенних установок. Під його керівництвом була створена наукова школа, яка отримала широке визнання в Україні та за рубежом.Владіслав Феліксович спільно з співробітниками кафедри елеваторного зберігання зерна працював і над проблемою застосування холоду для тривалого ефективного зберігання зерна на елеваторах і складах.

Вся кафедра 1989
Кафедра ТХТ, 1989 рік

Під керівництвом професора В. Ф. Чайковського були захищені 46 кандидатських дисертацій, він був науковим консультантом при підготовці трьох докторських дисертацій. Багато з його аспірантів і нині викладають в академії.

Геллер мал
Геллер В.З.

У 1970 р на кафедрі ТХТ була відкрита теплофізичних лабораторія на чолі з доцентом В. 3. Геллер (з 1980 р – доктор технічних наук, професор кафедри). Активно ведуться дослідження термодинамічних і переносних властивостей фреонів. На базі кафедри ТХТ ОТІПП ім. М.В. Ломоносова проводиться Всесоюзна конференція по теплофізичних властивостях речовин «Теплопровідність рідин і газів» (1976 г.) і 4-я і 6-я Всесоюзні теплофизические школи (1976 р і 1981 р.). За результатами наукових робіт захищаються кандидатські дисертації С.І . Іванченко, Г. В. Запорожаном, Г.Є. Бондарем, Н.І. Лапардіним, А.К. Пугач, П.І. Світличним, А.К. Войтенко і др.В.З. Геллер був членом авторського колективу, який видав широко відомий багатотомний довідник «Фреони» .У цей же час при кафедрі ТХТ з’явилися нові науково-дослідні лабораторії – тепломасообміну в дисперсних середовищах (науковий керівник доц. В.В. Корнаракі) і Теплових труб (науковий керівник доц. О.Г. Бурдо) .З 1980 по 1990 року на кафедрі проводяться НДР по створенню ефективних систем охолодження суперкомп’ютерів на базі теплових труб (НДІ «Дельта, Москва, нИТКИ, Рязань»), систем раннього виявлення на базі холодильних труб (НУОЕлас », Зеленоград) і систем охолодження космічних об’єктів на базі аміачних теплових труб (НВО прикладної механіки, Красноярськ-26, нині Железногорськ). В рамках тематики ВПК СРСР співробітниками лабораторії Теплових труб проводяться захисту кандидатських дисертацій (ж.б. Смирнова, Ле Ван Чанг (В’єтнам), А.С. титли, В.І. Крицький) .В кінці 80-х років ХХ століття і В .В. Карнаракі і О.Г. Бурдо захистили докторські дисертації і незабаром приступили до керівництва кафедр Технології м’яса і м’ясних продуктів і Процесів і апаратів харчових виробництв, соответственно.Следует відзначити, що кафедра ТХТ щедро постачала висококваліфіковані кадри на сусідні споріднені кафедри: Є.І. Куропаткін став доцентом кафедри обчислювальної техніки; аспіранти С.І. Іванченко, Ю.А. Боханівський і А.В. Фінашкін – доцентами кафедри Технологічного обладнання харчових виробництв, аспіранти П.І. Світличний і А.К. Войтенко – доцентами кафедри Процесів і апаратів харчових проізводств.Деканом механічного факультету, до складу якого входила кафедра ТХТ, багато років був доцент кафедри В.М. Халайджі, а його заступником доцент кафедри Л.Р. Ленський.

 Халайджи В.Н.
Халайджи В.Н.

На початку 70-х років минулого століття група співробітників під керівництвом доцента Н. Д. Захарова приступила до госпдоговірним робіт з Донецьким НВО «микрокриогенной техніка» по створенню високоефективних дросельних систем охолодження на сумішах холодильних агентов.Будучі послідовником школи смесеонікі професора В. М. Бродянского , він продовжив роботи з дослідження кріогенних систем і установок на багатокомпонентних сумішах і термодинамічних властивостей смесей.Профессор Н. Д. Захаров заснував новий науковий напрям – теорія і розрахунок дросель них микрокриогенной систем на сумішах. Під керівництвом Н. Д. Захарова були захищені 4 кандидатські дисертації, проводилися дослідження в рамках докторських робіт доцентів А. С. Тітлова і Н. І. Лапардіна.

 Захаров мал
Захаров Н.Д.

У 1988 р Микола Дмитрович Захаров, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, змінив Владислава Феліксовича на посаді ректора ОТІПП ім. М.В. Ломоносова, а в 1990 році – і на посаді завідувача кафедри ТХТ.В 1986 р аспірант А. С. титли в складі колективу вчених ОТІПП ім. М. В. Ломоносова під керівництвом професора В. Ф. Чайковського брав участь в розробках системи охолодження аварійного ядерного реактора Чорнобильської АЕС і був відзначений подякою Академії наук УРСР за роботи по цій тематіке.С 1990 на кафедрі формується новий напрям досліджень – розробка побутової енергозберігаючої холодильної техніки абсорбційного типу, яке очолив А. С. титли. На початковому етапі роботи проводилися в рамках конверсійних програм СРСР на замовлення НВО прикладної механіки (Красноярськ-26), а потім, після 1991 р – відповідно до національних програм України в співдружності з Васильківським заводом холодильників. В результаті виконання спільних робіт були впроваджені нові енергозберігаючі побутові та транспортні моделі холодильників абсорбції, що перевершують за технічними характеристиками зарубіжні аналоги. Отримано понад 40 авторських свідоцтв і патентів СРСР, України і Росії, опубліковано понад 500 наукових робіт, захищено 5 кандидатських дисертації, а науковим керівником напряму А. С. Тітловим в 2008 році – докторську дисертацію. Розвиваючи ідеї професора В. Ф. Чайковського, професор А. С. титли в співдружності з кафедрою Технології зберігання зерна проводить роботи по розробці холодильної обробки зерна в рамках держбюджетних тематик кафедри ТХТ і ПНИЛ ОНАПТ.С 2010 по 2012 виходять: спільно з Сибірським державним аерокосмічним університетом навчальний посібник для магістрів і аспірантів «Перебіг з тепловіддачею в елементах турбомашин і теплоенергетичних пристроїв: теоретичні основи»; спільно з профільними кафедрами вищих навчальних закладів Донецька, Красноярська і Калінінграда 8 навчальних посібників за напрямом «Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості» .Випуск навчальних посібників з холодильної тематиці став можливий педагогічному і письменницького таланту доцента С.Ф. Горикіна.

 Горыкин С.Ф.
Горикін С.Ф.

У 2009 і 2011 рр. співробітниками кафедри ТХТ на базі ОНАХТ були організовані міжнародні науково-технічні конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології», присвячені пам’яті професорів Н.Д. Захарова і В.Ф. Чайковского.С приходом на кафедру ТХТ в 2008 р доцента О. Б. Василіва відкрилося новий науковий напрям – застосування холодильних технологій при очищенні води підприємств агропромислового комплекса.В 2009 році кафедру ТХТ очолив Олександр Сергійович титли, який з 2011 по 2012 рік виконував обов’язки ректора Одеської державної академії холоду (ОДАХ), а після реорганізації ОГАХ шляхом приєднання до ОНАХТ, з 2012 до 2013 року виконував обов’язки директора навчально-наукового інституту холоду, кріотехнологій і екоенергетика ім. Проф. В.С. Мартинівського. У 1969 р в ході реорганізації інститутів в складі теплофізичних факультету ОТІПХП на базі кафедри Атомних енергетичних установок була створена кафедра тепломасообміну (ТМО), яку до 1976 року очолював професор 3інова Рафаїлович Горбіс.

 Горбис З.Р.
Горбис З.Р.

У складі кафедри ТМО почали роботу кандидати технічних наук, доценти: В.А. Календарьян, Г.Ф. Смирнов, Калінін Л.Г., Г.В. Мальцева, Ю.Л. Тонконогий, Слюсаренко М.М., Сурін С.М., А.І. Погорєлов, Титар С.С., Є.Г. Шалений.После успішного захисту докторської дисертації в 1976 році кафедру ТМО очолила професор Віргінія Олександрівна Календарьян, Заслужений діяч науки і техніки України, широко відома фахівцям своїми роботами в області сушіння дисперсних матеріалів.У 1975 році спільно з З.Р. Горбісом В.А. Календарьян випустила монографію «Теплообмінники з проточними дисперсними теплоносіями», узагальнюючу великий матеріал наукових досліджень. З 1990 по 1996 рік завідувач кафедри ТМО був кандидат технічних наук, професор Борис Йосипович Псахіс. В цей період на кафедрі почали працювати доценти В.К. Гарачук, М.М. Кологривов, О.В. Молін і Ю.В. Гава.

Календарьян В.А.
Календар’ян В.О.

У 1969 році за пропозицією проф. Горбіса З.Р. в згоді з головним конструктором «НДІ Шторм» (Одеса) доценту Г.Ф. Смирнову було запропоновано розпочати пошукові науково-дослідні роботи з вивчення можливостей застосування двофазних систем терморегулювання електронних приладів, включаючи такі перспективні елементи і пристрої як теплові труби, випарні термосифонного, «парові камери» і ін. У процесі проведених теоретичних і експериментальних досліджень виникли інтенсивні ділові зв’язки з такими науково-виробничими центрами як: НВО Прикладної Механіки (Красноярськ – 26); НИТКИ і НПО лазерної техніки (м Рязань); НДІ «Дельта» (м.Москва); ВМЗ (м Волгоград); «Сатурн» (м.Київ) та ін. На численних наукових конференціях і семінарах отримані результати досліджень викликали значний інтерес фахівців, результатом якого в 1985 році з’явилася пропозиція про створення в Одеському технологічному інституті холодильної промисловості (ОТІХП) на базі наукової групи (до того часу доктора технічних наук, професора Г.Ф. Смирнова) спільної – Мінвузу УРСР і Міністерством електронної промисловості СРСР – Галузевий науково-дослідної лабораторії систем охолодження швидкодіючих ЕОМ і пристроїв електронної техніки (зав. Лабораторією був призначений Б.А. Афанасьєв).

 Смирнов мал
Смирнов Г.Ф.

Найбільш успішними розробками, що базуються на дослідженнях цієї групи виявилися: комплекс засобів і заходів щодо створення технології плоских і колекторних теплових труб для СТР електронної техніки (НДІ «Шторм»); комплекс засобів і технології для створення ефективної СТР першого вітчизняного суперкомп’ютера (НДІ «Дельта», «ВМЗ» і «НИТКИ»); засоби і методики неруйнівного контролю теплових труб і СТР на їх основі для літальних аппаратовУчітивая важливість наукового напрямку для військово-промислового комплексу СРСР і успішність наукових розробок, керівництво ОТІХП в 1982 році виділив зі складу кафедри ТМО частина співробітників і організувало кафедру Систем забезпечення теплових режимів радіоелектронної апаратури (СЗТР РЕА) під керівництвом Генріха Федоровича Смірнова.К роботі в складі кафедри СЗТР РЕА приступили доценти: Е.І. Альтман, В.Н. Буз, А.Л. Коба, Ю. Д. Кожелупенко, А.К. Піменов, М.А. Букраба.Распад СРСР і подальша військова політика незалежної України в 90-роках ХХ століття привели до девальвації наукових розробок кафедри СЗТР РЕА та вона наказом ректора Одеського інституту низькотемпературної техніки в 2001 році була возз’єднана з кафедрою ТМО.

Притула Валерий Васильевич, д.т.н., проф
Притула В.В.

З 1996 по 2011 рік кафедрою ТМО керував Валерій Васильович Притула, ректор Одеської державної академії холоду з 2001 по 2011 рік, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, профессор.В.В. Притула залучив до роботи на кафедрі цілу плеяду молодих вчених: А.В. Роженцева, І.Л. Бошкова, Волгушеву Н.В., Поберезкіна А.А., О.Я. Хліеву, І.О. Кузнєцова, А.К. Шестопалова і Т.В. Дьяченко. З їх числа А.В. Роженцев і І.Л. Бошкова успішно захистили докторські дисертації, а О.Я. Хліева і Т.В. Дьяченко завершують свої наукові дослідження в докторантуре.Кафедра ТМО в усі роки свого існування була випускає – проводилась підготовка інженерів-теплофізиків, спільно з кафедрою інженерної теплофізики. У 1988 році починається підготовка фахівців вже і за фахом «Енергетика теплотехнологій», яка згодом перетвориться в «Теплоенергетику» .У 2006 році за підтримки Президента Академії наук України Патона Б.Є. в ОГАХ на базі кафедри ТМО відкривається нова спеціальність – «Газонафтопроводи і газонафтосховища», в даний час – нафтогазова інженерія та технології. Ключові ролі у відкритті нової для ОГАХ спеціальності належать: ректору В.В. Притулі, директору інституту теплофізики В.П. Онищенко; першому проректору ОГАХ А.І. Погорєлову і доценту М.М. Кологрівову.Следует відзначити і першу в Україні ініціативу проректора А.І. Погорєлова щодо впровадження тестового методу оцінки знань студентів в 1986 році і його унікальний навчально-методичну працю – підручник «Тепломасообмін», що користується популярністю не тільки у студентів, але і у аспірантів і викладачів.

Погорелов Арнольд Иванович 1  Кологривов Михаил Михайлович, к.т.н., доцент
Погорєлов А.І. Кологривов М.М.

У 2013 році відбулося об’єднання кафедр ТХТ і ТМО з утворенням кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв (ТТТЕ). Об’єднану кафедру ТТТЕ очолив А.С. Тітлов.В даний час на кафедрі ТТТЕ працюють доктори технічних наук, професори: А. С. титли, Г. Ф. Смирнов, А.В. Роженцев і І.Л. Бошкова; кандидати технічних наук, доценти: Е.І. Альтман, О. Б. Василів, Н.В. Волгушева, Т.В. Дьяченко, М.М. Кологривов, Н. І. Лапардін, М.Д. Потапов, Д. С. Тюхай і О.Я. Хліева; кандидати технічних наук, старші викладачі: О.В. Георгієшу і Т.А. Сагана; асистент А.С. Лук’янова; завідувачі лабораторіями: к.т.н. В. А. Волчек, В. І. 3апольнов і А.П. Шабля; інженери: В.А. Гнатовська, Л. В. Орлова і Д.І. Шостік; лаборанти: А.А. Захарченко, Е.М. Луценко, В.І. Гуменюк, С.І. Кулаков.

На кафедрі ведеться підготовка аспірантів і докторантів у напрямку робіт спеціалізованої вченої ради: 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика та 05.05.14 – холодильна, вакуумна і компресорна техніка, системи кондиціонування, а професора кафедри (А.С. титли, В. В. Притула, Г.Ф. Смирнов, А.В. Роженцев) беруть участь в роботі спецради.

Об’єднана кафедра ТТТЕ в 2014 і 2016 року виступала в якості модератора традиційних Міжнародних науково-технічних конференцій, присвячених вирішенню проблем енергетики та екології.

В даний час на кафедрі ТТТЕ наукові роботи проводяться в рамках наступних напрямків:

  1. Розробка і дослідження тепломасообміну апаратів і теплових контурів для енерготехнологічних систем промислових виробництв (енергетичних, газонафтотранспортніх систем, перевантажувальних комплексів насипних і навалювальних вантажів, комплексів для перевантаження нафти, нафтопродуктів і зріджених газів) – науковий керівник доцент М.М. Кологівов;
  2. Методи теплофізичні експерименту і проблеми тепло- і масообміну в нетрадиційній енергетиці, низькотемпературних – науковий керівник доцент І.Л. Бошкова;
  3. Аналітичне та експериментальне дослідження теплоутилизатора з дисперсної насадкою. Моделювання процесів теплопередачі високої інтенсивності – науковий керівник доцент І.Л. Бошкова;
  4. Розробка енергозберігаючих циклів, схем і конструкції енергетичних, холодильних і кріогенних машин і апаратів і визначення теплофізичних властивостей робочих тіл і процесів тепло масообміну – науковий керівник професор А.С. Тітлов.

Функціонування кафедри теплоенергетики та трубопровідного транспорту енергоносіїв грунтується на збереженні досягнень і традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти в світовий освітній простір, розширення доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпечення працевлаштування випускників. Ключовим завданням професорсько-викладацького складу кафедри є орієнтація на кінцевий результат: знання, вміння і навички випускників, які повинні бути застосовані і використані на користь держави.

Віпускає кафедра ТТТЕ активно проводити профорієнтаційну роботу среди учнів Середніх шкіл, гімназій, інтернатів, технікумів Одеси, Миколаєва, Іллічівська, Южноукраїнська, Ізмаїла, Первомайська та других. Одночасно вівчають спожи регіону у фахівцях в області газонафтопроводів и газонафтосховіщ. Всі лабораторії кафедри оформлені діючімі Навчальна стендами за фахом. Проводиться робота по створеня лабораторних и науково-дослідніх стендов.В навчальному процесі Використовують сучасні інформаційні технічні засоби и методи обученія.Прі кафедрі Створено навчально-методичний кабінет, в якому Зібрані підручники, посібники та методичні розробки з дисциплін кафедри. Функціонує комп’ютерний банк Електрон видань методичних розробок и розрахункових програм з дисциплін кафедри.

Титлов на форуме
Тітлов О.С.

Викладачі кафедри ТТТЕ читають курси лекцій зі спеціальних і загальнотехнічних дисциплін для всіх інженерно-технічних спеціальностей ОНАХТ.

Кафедра має в своєму розпорядженні навчальними лабораторіями у всіх навчальних корпусах ОНАХТ (Дворянська, 1/3, Канатна, 112, Тіниста, 9/11) з промислової теплоенергетики, нафтогазовим технологіям, процесам тепломасообміну, теплотехніки, холодильного обладнання харчових підприємств та кондиціювання, гідравліки, віртуальними тренажерами, аудиторіями для проведення практичних занять. Всі лабораторії кафедри оформлені діючими навчальними стендами за фахом. Проводиться робота по створенню лабораторних і науково-дослідних стендов.В навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технічні засоби і методи навчання. При кафедрі створено навчально-методичний кабінет, в якому зібрані підручники, посібники та методичні розробки з дисциплін кафедри. Функціонує комп’ютерний банк електронних видань методичних розробок і розрахункових програм з дисциплін кафедри.Прі становленні навчальних і наукових лабораторій як кафедри ТХТ, так і кафедр ТМО і СЗТР РЕА необхідно відзначити значний внесок навчально-допоміжного складу: Олександра Парфентійовича Чека, Бориса Яковича Соколовського, Михайла Кузьмича Черноткача, Валентини Андріївною Гнатовського і Олександра Порфировича Шаблі. Особливий внесок у становлення матеріально-технічної бази кафедри ТМО вніс лаборант А.А. Захарченко, який приступив до роботи ще в 1959 року.У даний час кафедра здійснює міжнародне співробітництво в рамках договорів про співдружність з Аріельскім університетським центром Самарії (Ізраїль), Республіканським унітарним підприємством «Науково-практичний центр Національної академії наук Білорусі з продовольства» і Гомельським державним технічним університетом ім. П. О. Сухого (Республіка Білорусь), Сибірським державним аерокосмічним університетом ім. академіка М. Ф. Решетньова (Росія), Zhejiang University, Ningbo Institute of Technology (China), а також з вузами України: Національним університетом харчових технологій; Івано-Франківським національним університетом нафти і газу; Миколаївським національним університетом кораблебудування ім. Адмірала Макарова; Полтавським національним технічним університетом ім. Ю. Кондратюка.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Сотрудники кафедры ТТТЭ 30 декабря 2013 года