Патенти

 1. Патент на корисну модель № 82086 Україна, МПК(2013.01) С 02 F 1/22 (2006/01) B 01 D 9/04 (2006/01) F 25 C 1/00. Спосіб одержання опрісненої води шляхом виморожування / О.Б. Василів, О.О. Коваленко, О.С. Тітлов,  С.В. Іщенко, С.В. Фуркало (Україна). – № u 2012 14029; заявл. 112.2012; опубл. 25.07.2013, Бюл. № 14.

 2. Патент на корисну модель № 82486 Україна, МПК С 02 F 1/22 (2006.01) A 23 L 2/08 (2006.01). Установка для опріснення води / О.Б. Василів, О.О. Коваленко, О.С. Тітлов, С.В. Іщенко (Україна). – № u 2012 14014; заявл. 10.12.2012; опубл. 12.08.2013, Бюл. № 15.

 3. Патент на винахід № 105300 Україна, МПК(2014.01) С 02 F 1/22 (2006.01) B 01 D 9/00, F 25 C 1/00. Спосіб одержання опрісненої води шляхом виморожування / О.Б. Василів, О.О. Коваленко, О.С. Тітлов,  С.В. Іщенко, С.В. Фуркало (Україна). – № а 2013 00398; заявл. 11.01.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.

 4. Патент на винахід № 105299 Україна, МПК С 02 F 1/22 (2006.01). Установка для опріснення води / О.Б. Василів, О.О. Коваленко, О.С. Тітлов, С.В. Іщенко (Україна). – № а 2013 00397; заявл. 11.01.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.

 5. Патент на корисну модель № 98651 Україна, МПК F25B 15/10(2006/01) A 23 L 2/08 (20006.01). Спосіб управління абсорбційним холодильним приладом / О.С. Тітлов, І.М. Іщенко (Україна). – № u201406027; заявл. 02.06.2014; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.

 6. Патент на корисну модель № 100195 Україна, МПК(2015.01) Е03B 3/28 (2006.1), F25B 15/00. Спосіб одержання води з атмосферного повітря / О.Б. Василів, О.С. Тітлов,  Є.О. Осадчук (Україна). – № u201501512; заявл. 20.02.2015; опубл. 10.07.2015, Бюл. № 9.

 7. Патент на корисну модель № 104853 Україна, МПК Е03B 3/28 (2006.1), F25B 15/10 (2006.1). Установка для одержання води з атмосферного повітря / О.Б. Василів, О.С. Тітлов,  Є.О. Осадчук, В.М. Кузаконь (Україна). – № u 2015 07385; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

 8. Патент на корисну модель № 104854 Україна, МПК Е03B 3/28 (2006.1), F25B 15/10 (2006.1). Спосіб одержання води з атмосферного повітря / О.Б. Василів, О.С. Тітлов,  Є.О. Осадчук, В.М. Кузаконь (Україна). – № u 2015 07386; заявл. 23.07.2015; опубл. 25.02.2016, Бюл. № 4.

 9. Патент на винахід № 111387 Україна, МПК F25B 15/10 (2006/01). Спосіб управління абсорбційним холодильним приладом / О.С. Тітлов, І.М. Іщенко (Україна). – № а 2014 06025; заявл. 02.06.2014; опубл. 25.04.2016, Бюл. № 8.

 10. Патент на винахід № 114658 Україна, МПК E03B 3/28, F25B 15/10, F25D 21/14 (2006.01) Спосіб одержання води з атмосферного повітря та установка для йо-го здійснення.  / О.Б. Василів, О.С. ТітловЄ.О. Осадчук, В.М. Кузаконь (Україна). – № а 2015 06905; заявл. 13.07.2015; опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13.

 11. Патент на винахід № 148065 Україна, Грунтовий генератор для теплиць  / І.Л. Бошкова (Україна). – заявл. 30.06.2021.

 12. Спосіб обмеження водоприпливу пластових вод в свердловинах / О.О. Іванків, В.М. Ахметова, В.М. Світлицький – Патент України № 152898, 2023.