Наукові теми

2019

1. Розробка і дослідження тепломасообмiнних апаратів і теплових контурів для енерготехнологічних систем промислових виробництв (енергетичних, газонафтотранспортних систем, перевантажувальних комплексів насипних і навалювальних вантажів, комплексів для перевантаження нафти, нафтопродуктів і зріджених газів)
Керівник робіт – Кологривов М.М.
Виконавці: Бузовський В.П., Дорошенко В.М., Світлицький В.М.

2. Методи теплофізичного експерименту і проблеми тепло-і масообміну у нетрадиційної енергетиці, низькотемпературних установках, нових термічних технологіях
Керівник проекту – Бошкова І.Л.
Виконавці: Волгушева Н.В., Георгієш К.В., Потапов М.Д., Альтман Е.І.

3. Розробка енергозберігаючих циклів, схем і конструкції енергетичних, холодильних та кріогенних машин і апаратів та визначення теплофізичних властивостей робочих тіл та процесів тепло масообміну
Керівник проекту – Тітлов О.С.
Виконавці: Дьяченко Т.В., Василів О.Б., Лапардін М.І., Тюхай Д.С., Волчок В.О.,

4. Дослідження режимів роботи газопроводів на ділянці Тарутине – Орлівка при недовантаженні
Керівник проекту – Василів О.Б.
Виконавці: Солодка А.В. Сагала Т.А.

2018

1. Розробка систем отримання води з атмосферного повітря на базі сонячних колекторів та тепловикористовуючих холодильних машин і агрегатів подвійного використання (№ державної реєстрації 0117u000365), МК 17/03
Керівник – проф.. Тітлов О.С.
Виконавці: проф. Дорошенко О.В., доц. Демьяненко Ю.О.
Аспіранти: Холодков А.О.; Гожелов Д.П.; Мазуренко С.Ю.; Тимофєєв І.В.; Озолін М.Е.
Студенти: Магурян Н.О.; Савінков П.В.

2. Методи теплофізичного експерименту і проблеми тепло-і масообміну у нетрадиційної енергетиці, низькотемпературних установках, нових термічних технологіях

Керівник проекту – Бошкова І.Л.
Виконавці: Волгушева Н.В.; Хлієва О.Я.; Лукьянова О.С.; Георгіеш К.В.; Колесниченко Н.О.; Потапов М.Д.; Альтман Е.І.; Солодка А.В.

3. Розробка енергозберігаючих циклів, схем і конструкції енергетичних, холодильних та кріогенних машин і апаратів та визначення теплофізичнихвластивостей робочих тіл та процесів тепло масообміну
Керівник проекту – Тітлов О.С.
Виконавці: Роженцев А.В.; Дьяченко Т.В.; Василів О.Б.; Лапардін М.І.; Тюхай Д.С.; Волчок В.О.

4. Розробка і дослідження тепломасообміних апаратів і теплових контурів для енерготехнологічних систем промислових виробництв (енергетичних, газонафтотранспортних систем, перевантажувальних комплексів насипних і навалювальних вантажів, комплексів для перевантаження нафти, нафтопродуктів і зріджених газів)
Керівники робіт – Тітлов О.С. і Кологривов М.М.
Виконавці: Дьяченко Т.В.; Бузовський В.В.; Сагала Т.А.