Силабус та робоча програма

Структура і правила оформлення курсових, дипломних проектів і робіт 144

Структура і правила оформлення курсових, дипломних проектів і обіт 185

Науково-досліджна практика 144

Системи терморегулювання та термостабілізації

Силабус

Теплосилове господарство

Силабус
Тітульний і програма
Проєкт робочої програми

Промислові печі

Силабус

Основи нафтогазової справи

Силабус

Теорія тепломасообміну

Силабус
Робоча програма

Використання нових видів палива та альтернативні джерела енергії

Силабус

Акумуляція енергії

Тепловологісні низькотемпературні процеси та установки

Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки

Силабус

Тепломасообмінне обладнання нафтогазової галузі

Силабус

Гідрогазодинаміка

Силабус

Гідравліка

Силабус

Фізична гідромеханіка та теплообмін у багатофазних потоках

Силабус

Гідравлічні машини та мережі

Силабус

Трубопровідний транспорт багатофазних систем

Силабус

Теплофізичне конструювання теплообмінних апаратів на ЕОМ

Силабус
Тітульний
Робоча програма

 Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів

Силабус

 Проектування газонафтопроводів, насосних та компресорних станцій

Силабус
Робоча програма

Джерела енергії теплотехнології та вторинні ресурси

Силабус
Робоча програма 

Енергетичний комплекс промислових підприємств

Силабус
Робоча програма

Методи експериментальних досліджень та випробувань процесів і апаратів технологій

Робоча програма

Тепломасообмін 142

Силабус
Робоча програма

Тепломасообмін 144

Силабус
Робоча програма

Теплотехнічні комплекси та безвідходні системи

Робоча програма

Проектування і експлуатація газових мереж

Робоча програма

Спорудження, технічне обслуговування та ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ

Робоча програма

Основи автоматизації виробничих процесів

Силабус

Опалення та вентиляція

Силабус
Робоча програма

Холодильне устаткування

Силабус
Робоча програма

Основи безпеки та надійності нафтогазопроводів та нафтогазосховищ

Силабус
Робоча програма

САПР та використання ЕОМ в розробці та проектуванні теплоенергетичних апаратів з КП

Силабус
Робоча програма

Теплохолодотехніка та альтернативні і відновлені джерела енергії

Силабус
Робоча програма

Моделювання процесів транспорту нафти і газу

Силабус
Робоча програма

 Теоретичні основи теплотехніки, теплосилове господарство, гідравліка та приводи мехатронних систем 133

Силабус

 Теоретичні основи теплотехніки, теплосилове господарство, гідравліка та приводи мехатронних систем 131

Силабус

Системи перетворення теплової енергії

Силабус

Термо,-гідро,-газодинаміка та теплотехніка 151 (Комп`ютерні
системи та програмна інженерія в автоматизації)

Силабус
Робоча програма

Термо,-гідро,-газодинаміка та теплотехніка 151 (Штучний інтелект та автоматизація робототехнічних систем)

Силабус
Робоча програма

Промислові печі 133 (IT-сервіс обладнання)

Силабус
Робоча програма

Промислові печі 133 (Обладнання переробних і харчових виробництв)

Силабус
Робоча програма

Інфраструктура і режими експлуатації систем газонафтотранспорту

Силабус

Системний аналіз енерго- і ресурсозберегаю чих методів роботи трубопровідного транспорту

Силабус

Проектування і експлуатація нафтопроводів

Силабус

Проектування і експлуатація газопроводів

Силабус

Теплохолодотехніка

Силабус
Робоча програма

Транспортування та збереження зрідженого природного газу

Силабус

Підземне зберігання газу

Силабус

Спеціальні розділи тепломасообміну

Силабус

Методи дослідження процесів теплообміну

Силабус

Методологія та організація наукових досліджень

Силабус

Теплоносiї та тепломасообмiннi апарати

Силабус

Транспорт та зберігання природного газу

Силабус

Основи теорії транспорту

Робоча програма
Силабус

Властивості нафти, нафтопродуктів та вуглеводневих газів

Робоча програма
Силабус

Системи життєзабезпечення

Робоча програма
Силабус

Процеси нестаціонарного теплообміну

Робоча програма
Силабус

Холодильне устаткування

Робоча програма
Силабус

Проектування і експлуатація газових мереж з КП

Робоча програма
Силабус

Візуалізація теплових та гідравлічних процесів

Силабус

Допоміжні системи транспорту і збереження нафти та газу

Робоча програма
Силабус

Трубопровідний транспорт і переробка продукції морських свердловин

Робоча програма
Силабус

Метрологія та стандартизація

Cилабус

Основи метрології, стандартизації та контролю якості

Силабус

Методологія та організація наукових досліджень

 Силабус

Методологія наукових досліджень та інтелектуальна власність

Силабус

Математичні методи та моделі

Силабус

Гідродинаміка та тепломасообмін

Силабус

Системи життєзабезпечення з КП

Силабус