Завідувач

Титлов на форуме

ТІТЛОВ Олександр Сергійович, д.т.н., професор, зав. кафедрою


E-mail: titlov1959@gmail.com

Тел.: 38 (048) 720-91-91; 38 (063) 497-45-03

Вища освіта:

1981 – Одеський технологічний інститут холодильної промисловості, спеціальність «Теплофізика», кваліфікація «Інженер-теплофізик» (диплом з відзнакою)

Наукові ступені:

2008 – доктор технічних наук за спеціальністю 05.05.14 – «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування», тема дисертації: «Науково-технічні основи створення енергозберігаючих побутових абсорбційних холодильних приладів» (науковий консультант – професор Захаров Н.Д.);
1988 – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.14.05 – «Теоретичні основи теплотехніки», тема дисертації: «Розробка та оптимізація спеціальних конструкцій теплових труб» (науковий керівник – професор В.Ф. Чайковський).

Вчені звання:

2011 – професор кафедри теплохладотехнікі;
2006 – доцент кафедри теплохладотехнікі;
1991 – старший науковий співробітник за спеціальністю «Теоретичні основи теплотехніки»

 Цікаві факти:

 • Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 34 роки, педагогічної – 15 років
 • Голова спеціалізованої ради Д 41.088.03 при ОНАХТ із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 05.05.14 «Холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціонування» і 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика»
 • Академік Міжнародної академії холоду (Українське відділення)
 • Радник ректора ОНАХТ з питань холодильної техніки і технології
 • Голова ради спеціальностей факультету прикладної екології, теплоенергетики та нафтогазових технологій ОНАХТ
 • Член вченої ради ОНАХТ
 • Керує НДР:
  1. В рамках кафедральної держбюджетної тематики: «Розробка енергозберігаючих циклів, схем і конструкції енергетичних, холодильних і кріогенних машин і апаратів і визначення теплофізичних властивостей робочих тіл і процесів тепломасообміну в них»
  2. В рамках держбюджетної тематики проблемної науково-дослідної лабораторії холодильної техніки: «Розробка систем охолодження морських і річкових суден з використанням вторинних джерел тепла» (тема № 15/06)
  3. В рамках ініціативної тематики: «Розробка систем отримання води з атмосферного повітря на базі абсорбційних водоаміачних холодильних машин з сонячними колекторами»
 • Керує науковою роботою 5 аспірантів і 2 студентів.

Наукові досягнення школи професора Тітлова О.С.:

 • Розроблено науково-технічні основи створення енергозберігаючих побутових абсорбційних холодильних приладів, які володіючи рядом унікальних якостей і маючи робоче тіло, що складається з природних компонентів, можуть розглядатися як один з варіантів переходу на екологічно безпечні холодоагенти
  1. Встановлено, що найбільш перспективними напрямками при створенні енергозберігаючих побутових абсорбційних холодильних приладів є:
  2. Удосконалення термодинамічних циклів
  3. Вдосконалення режимів роботи і конструкцій елементів холодильних приладів абсорбційного типу
  4. Раціональне використання холоду в побутових абсорбційних холодильниках
 • Енергозберігаюче управління режимами роботи побутових холодильників абсорбції
 • Розроблено способи зниження енергоспоживання побутових холодильників абсорбції за допомогою систем електронного регулювання, які дозволяють знизити енергоспоживання серійних і досвідчених моделей Васильківського заводу холодильників (ВЗХ), як мінімум на 30%;
 • Запропоновано розширення функціональних можливостей побутових холодильних приладів на базі абсорбційних холодильних агрегатів за рахунок утилізації «непридатного» тепла холодильного циклу;

Практичне застосування:

 • У серійної продукції ВЗХ:
  1. Абсорбційний холодильник «Київ-410» АШ-160
  2. Абсорбційний холодильник-бар «Київ-20-1» ( «Київ-20-2») АШ-40
  3. Абсорбційний холодильник-скриня «Київ» АЛ-36 (транспортного виконання)
  4. Абсорбційний холодильник «Київ» АШ-35 (транспортного виконання)
 • У дослідній продукції ВЗХ:
  1. Низькотемпературні (морозильні) камери параметричного ряду 180-280 дм3 типу «скриня» з торцевих розташуванням двох абсорбційних холодильних агрегатах (АХА), а також з традиційним розташуванням (на задній стінці) модифікованого АХА
  2. Абсорбція однокамерні холодильники з об’ємом охолоджуючих камер 170 дм3
  3. Побутові комбіновані прилади з додатковою тепловою камерою на базі серійної моделі АШ-150
  4. Торгові вітрини типу «Таїр»

Останні публікації:

 1. Kholodkov, A. Modeling of thermal modes of the reflux condenser of the absorption refrigeration unit [Текст] / A. Kholodkov, A. Titlov // EUREKA: Physics and Engineering. – 2017. – No 3. – P.31-40. 10. DOI: 10.21303/2461-4262.2017.00358.
 2. Тітлов О.С. Використання екологічно безпечних робочих тіл в охолоджувальних комплексах зерна. Cooling complexes of grain on the basis of environmentally safe working bodies / О.С. Тітлов, С.М. Петушенко, В.П. Василів // Научные труды SWorld. – Выпуск 47. Том 2. – Иваново: Научный мир, 2017. – С. 22-28. DOI: 10.21893/2410-6720.2017-47.2.033.
 3. Титлов, А.С. Анализ технологических возможностей дополнительной тепловой камеры в составе бытового абсорбционного холодильного прибор / А.С. Титлов, Ю.А. Козонова, В.Г. Приймак // Казахстан-Холод 2017: Сб. докл. межд.науч.-техн. конф. (15-16 марта 2017 г.) – Алматы: АТУ, 2017. –  С. 225-228.
 4. Титлов, А.С. Методика инженерного расчета толщины теплоизоляции ограждающих конструкций тепловых камер в составе бытовых комбинированных приборов абсорбцион-ного типа / А.С. Титлов, В.Г. Приймак // Казахстан-Холод 2017: Сб. докл. межд.науч.-техн. конф. (15-16 марта  2017 г.) – Алматы: АТУ, 2017. –  С. 228-293.
 5. Titlov Oleksandr. Thermodynamic analysis of periodic operation ammonia-water absorption refrigeration unit in atmospheric water generation system / Oleksandr Titlov, Mykyta Ozolin // 7th IIR Conference: Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies, Ohrid, 2017. DOI: 10.18462/iir.nh3-co2.2017.0043.
 6. Васылив, О.Б. Моделирование тепловых режимов подъемного участка дефлегматора бытового абсорбционного холодильного агрегата / О.Б. Васылив, А.С. Титлов, А.О. Холодков // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – №53(1). – С. 20-26.
 7. Титлов А.С. Поиск методов повышения энергетической эффективности абсорбционных холодильных приборов / А.С. Титлов, И.Н. Ищенко, О.А. Титлова, А.О. Холодков, Ю.А. Очеретяный // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – №53(2). – С. 21-2 DOI: http://dx.doi.org/10.15673/ret.v53i2.591.
 8. Тітлов О. Охолоджувальні комплекси зерна на основі екологічно безпечних робочих тіл / О.Тітлов, С. Петушенко, В. Сухенко, В. Василів // Тваринництво України. – 2017. – № 3-4. – С. 6-10.
 9. Титлов А.С. Научно-технические основы создания энергосберегающих бытовых абсорбционных холодильных приборов / А.С. Титлов // Збірник наукових праці IV Міжнародної науково-технічної конференції «Холод в енергетиці і на транспорті», 12-13 жовтня 2017, Миколаїв. – Миколаїв: НУК, 2017. – С.21-44.
 10. Дьяченко Т.В. Сжиженный газ – альтернативный источник поставок природного газа в промышленно развитые регионы мира / Т.В. Дьяченко, В.Н. Артюх, А.С. Титлов // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – №53(2). – С. 21-28. DOI: http://dx.doi.org/10.15673/ret.v53i2.595.
 11. Титлов А.С. Повышение энергетической эффективности бытовых абсорбционных холодильных приборов / А.С. Титлов, А.О. Холодков // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – №53(3). – С. 12-20.
 12. Холодков А.О. Моделирование тепловых режимов дефлегматора бытового абсорбционного холодильного агрегата / А.О. Холодков, А.С. Титлов, О.А. Титлова // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – №53(4). – С. 4-11.
 13. Холодков А.О. Результаты экспериментальных исследований генераторных узлов абсорбционных холодильных приборов, работающих в широком диапазоне температур окружающей среды / А.О. Холодков, А.С. Титлов // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – №53(5). – С. 4-13.
 14. Титлов А.С. Анализ перспектив использования пароэжекторной и абсорбционной холодильных установок для охлаждения технологического газа и получения жидкого углеводородного топлива / А. С. Титлов, Т. А. Сагала, В. Н. Артюх, Т. В. Дьяченко // Холодильна техніка та технологія. – 2017. – №53(6). – С. 11-18.
 15. Solodka A. Investigation of heat exchange in a blown dense layer of granular material / Solodka, N. Volgusheva, I. Boshkova, A. Titlov, A. Rozhentsev // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. 5/8/ (89). P. 58—64. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.11221/
 16. Volgusheva N. Study into effects of a microwave field on the plant tissue / Volgusheva, E. Altman, I. Boshkova, A. Titlov, L. Boshkov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. 6/9/ (90). P. 48—58.
 17. Danko V.P. Study of hydrodynamics features in the apparatuses with movable nozzle / V. P. Danko, V. V. Karnauh, А. S. Titlov // Siberian Journal of Science and Technology. 2017, Vol. 18, No. 3, P. 499–504.
 18. Титлов А.С. Моделирование тепловых режимов дефлегматора абсорбционного холодильного агрегата в составе комбинированного бытового прибора / А.С. Титлов, А.О. Холодков, В.Г. Приймак // Казахстан-Холод 2018: Сб. докл. межд. науч.-техн. конф. (15-16 марта 2018 г.). – С. 162–170.
 19. Титлов А.С. Анализ перспектив использования пароэжекторной и абсорбционной холодильных установок для охлаждения технологического газа и получения жидкого углеводородного топлива / А.С. Титлов, Т.А. Сагала, Т.В. Дьяченко, В.Н. Артюх, Н.С. Магурян // Казахстан-Холод 2018: Сб. докл. межд. науч.-техн. конф. (15-16 марта 2018 г.). – С. 170–179.
 20. Титлов А.С. Моделирование тепловых режимов подъемного участка дефлегматора абсорбционного холодильного агрегата / А.С. Титлов, А.О. Холодков, О.А. Титлова // Казахстан-Холод 2018: Сб. докл. межд. науч.-техн. конф. (15-16 марта 2018 г.). – С. 179–189.

ORCID: 0000-0003-1908-5713