Вітаємо асистента Бузовського Віталія Петровича з захистом дисертації

Бузовский защита

Захист відбувся 12 квітня 2018р. у Івано-Франківському національному технічному уніврситеті нафти та газу.

Тема дисертації: “Розробка ефективного конденсаційного методу вловлювання парів легких фракцій нафтопродуктів з використанням
ежекційного пристрою“.

Науковий керівник: к.т.н., доцент Кологривов М.М.